Tohum Islahı

Plazma ile ekimden önce tohumlar işlenerek tohum yüzeyindeki mikroorganizmalar bertaraf edilir, tohum yüzeyi hidrofilik (su tutucu) özellik kazanır veya tohum yüzeyinde kılcal kanallar oluşur ve böylelikle bitki daha çabuk çimlenmeye başlar.

Çay tohumlarının plazma ile muamele edilmesi
Plazma uygulanmış tohumların filizleri uygulanmayanların üç katı (15 cm ye 5 cm) (Çoruhlu vd, Cold Plasma Treatment of Turkish Tea, Akademisyen Publishing, 2020)
2 yaşındaki 2 dk ve 10 dk plazma uygulanmış fidelerin ortalama boyu kontrol grubuna göre %15 ve %18 fazla (Çoruhlu et al., The Effects of Cold Atmospheric Plasma Treatment on Seed Germination and Seedling Growth of Turkish Tea, 3rd International Workshop on Plasma Agriculture, 1-3 March 2021, Greifswald, Germany)
2 dk plazma muamelesi antioksidan enzim aktivitesini artırmaktadır (T. Çoruhlu, Doktora Tezi, 2022, Yeditepe Üniversitesi)
10 dk plazma muamelesi fitohormon aktivitesini artırmaktadır (T. Çoruhlu, Doktora Tezi, 2022, Yeditepe Üniversitesi)