Sıvı Azot Gübresi

Plazma tarım, plazma fiziğinin tarımdaki uygulamalarını ifade eder ve hızla gelişen bir araştırma alanıdır. Plazma teknolojisi ile tohum çimlenmesi hızlandırmak, fide büyümesi teşvik etmek ve rekolte artışı, bitki hastalıkları ile mücadele, toprağın ve suyun dezenfeksiyonu mümkündür.

Plazma Tarım yenilikçi ve çevre dostu bir teknolojidir. Ürünlerimiz yüksek teknolojili ve yüksek katma değer üreten ürünlerdir. Yeşil Çağrının Tarladan Sofraya Yeşil ve Sürdürülebilir Tarım kapsamındaki

  • Tarımsal Üretimde Tehlikeli Pestisit, Anti-Mikrobiyallerin Kullanımının Azaltılmasına, Biyolojik ve Biyoteknik Mücadele Yöntemlerinin Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalar
  • Organik Tarım Üretiminin Geliştirilmesine Yönelik Uygulamalar
  • Tarımsal Üretimde Kimyasal Gübre Kullanımının Azaltılmasına Katkı Sağlayacak Çözümler

tematik hedefleriyle birebir örtüşmektedir.

Fide gelişimini iyileştirmek için geleneksel olarak iki yol vardır. İlki tohum çimlenmesi ve büyüme hızını arttırmak için ekim-öncesi tohum prosesleri kullanmaktır. Bu işlemler manyetik alan, UV ve sıcak su eklenmesi gibi fiziksel yöntemler olabileceği gibi dezenfektanlar, mantar öldürücüler ve hormonlar gibi kimyasal yöntemlerde olabilir. Tüm bu metotlar dormansinin kırılmasına dayanmaktadır. İkinci yol bitki büyümesi için gerekli olan azot (N), fosfor (P) ve potasyumu (K) sağlamak için kimyasal gübrelerin eklenmesini kapsamaktadır. Ancak bu yöntemlerin zaman alma, yoğun emek gerektirme ve ikincil kirliliğe sebep olma gibi sakıncaları vardır. Geniş çaplı endüstriyel tarımda azot ağırlıklı olarak fosil yakıtlardan üretilen gübreler ile sağlanmaktadır. Bu ise küresel ısınma ve iklim değişikliğine neden olmaktadır.

Son yıllarda maddenin 4. hali olan plazma geleneksel yöntemlere etkili, yenilikçi ve yeşil bir alternatif olmuştur ve Plazma Tarım (Plasma Agriculture) denen gelecek vadeden yeni bir araştırma alanı doğmuştur. Fosil yakıtların azaltılması ihtiyacı araştırmacıları Plazmayla Aktifleştirilmiş Su (PAS)’ya daha çevre dostu potansiyel gübre olarak bakmaya yöneltmiştir. PAS sadece su, hava ve elektrikten üretilir. Ortamdaki hava elektrik enerjisi ile plazma fazına girer ve plazmayla aktifleştirilmiş hava su ile temas ettirilir. Reaktif oksijen ve azot türleri su içinde çözünerek PAS’yu üretir.

Aktivasyon sürecinden sonra, PAS hijyen amaçları için kullanılabilecek dezenfekte edici özelliklere sahip olur. Bu özellikler zamanla azalır ve reaktif elementler orijinal durumlarına dönerler. Böylece geride yüksek konsantrasyonlarda nitrat içeren su kalır ve bunun gübre olarak bitkilere verilmesi mümkündür.

 Bu prosesi çalıştırmak basittir ve sıvı gübre olarak uygulandığı damla veya yapraktan sulama sistemlerine kolayca entegre edilebilir.

Korona Deşarj Plazma ile suyun aktifleştirilmesi